Uitbreiding scholen en medische voorzieningen

Recent heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding van de huidige maatschappelijke voorzieningen in Park Triangel. Dat is goed nieuws want zowel de huisartsenpraktijk als de scholen kunnen de snelle groei van de wijk niet bijbenen, bovendien is er in de wijk veel behoefte aan een ontmoetingsplek.

Het plan wat nu verder uitgewerkt gaat worden omvat heel concreet een sportzaal met een kantine en buurtcentrum en extra ruimte voor de kinderopvang aan de Parklaan. Én een nieuw schoolgebouw voor CBS TOV in Park Vredenburgh aan de Zuidelijke Rondweg. In dit gebouw is ook ruimte voor kinderopvang, een aanvullende huisartsenpraktijk en eventueel andere (para)medische dienstverlening.

Met de goedkeuring van de raad kan nu het plan verder geconcretiseerd worden. Meer informatie over de precieze planning en invulling hopen we later dit jaar te kunnen presenteren.

Zie eventueel dit bericht voor meer informatie: https://www.parktriangel.nl/plan-uitbreiding-maatschappelijke-voorzieningen-park-triangel.html