Privacy policy

We verwerken persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je hoe en waarom we dit doen. Heb je vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar info@parktriangel.nl

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van ons levensgeluk. Dat plezier vraagt om meer dan een woning. Een leefomgeving waar je je veilig en thuis voelt, is minstens zo belangrijk. Om zo’n omgeving te kunnen creëren, verwerken we persoonsgegevens. Daarbij nemen we privacy serieus en doen we er alles aan om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?
CV Park Triangel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden gegenereerd via de app en digitale nieuwsbrief.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, hebben gehad of nog willen krijgen.

 • Bezoekers van onze website en social media kanalen.
 • Belangstellenden die zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven.
 • Mensen die onze Buurt App downloaden.

Welke regels gelden bij het verwerken van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

 • We beschikken over jouw toestemming.
 • We gaan samen een overeenkomst aan.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang.
 • We moeten aan een wettelijke verplichting voldoen.

Wat zijn jouw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens?
Verwerken we jouw persoonsgegevens, dan heb je de volgende rechten.

Je mag:

 • jouw persoonsgegevens inzien (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens laten verwijderen als daarvoor een aanleiding is (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen een eventuele overdracht van persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens opvragen, zodat ze overgedragen kunnen worden (dataportabiliteit, artikel 20 van de AVG);
 • een verzoek doen om volledig vergeten te worden (recht op vergetelheid, artikel 17 van de AVG);
 • een verzoek doen om persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat ze onjuist of niet meer nodig zijn of omdat de verwerking onrechtmatig is (artikel 18 en 21 van de AVG);
 • een verzoek doen om een menselijke blik wanneer er sprake is van besluitvorming die volledig op basis van geautomatiseerde gegevens plaatsvindt (artikel 22 van de AVG).

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?
Voor de BuurtAPP
Voor het kunnen functioneren van de app vragen we je je persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de technische werking van de app. Bij gebruik van het prikbord kun je aangeven of je telefonisch of per mail reacties wilt ontvangen.

Voor de digitale nieuwsbrief
Meld je je aan als belangstellende, dan gebruiken we je e-mailadres om nieuwsbrieven over gebieden, wijken en woningen toe te sturen. Wij meten het gebruik van onze websites. Zo krijgen we inzicht in woonwensen en kunnen we onze informatievoorziening steeds verder verbeteren. Je kunt je aanmelding voor een nieuwsbrief altijd opzeggen. Ook is het mogelijk om je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

Fotografie en video
Het komt regelmatig voor dat we gebeurtenissen vastleggen en erover publiceren in de media. Nodigen wij je uit voor zo’n gebeurtenis, dan kan het zijn dat er foto’s of video’s worden gemaakt voor artikelen, social media of onze websites. Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van privacy van onze klanten op afbeeldingen die wij gebruiken. Opnames en publicaties van journalisten vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.
We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. Het kan zijn dat er een dusdanig nauwe verwantschap tussen de doeleinden bestaat dat wij persoonsgegevens mogen hergebruiken. Willen we er meer mee doen, dan zullen we je eerst om toestemming vragen. 

Hoe gaan we om met het delen van persoonsgegevens met derde partijen?
De persoonsgegevens die worden gegenereerd uit de app worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de technische werking van de app. De gegevens zullen niet verkocht of anderszins gebruikt worden. Ditzelfde geldt voor de persoonsgegevens van de belangstellenden voor een digitale nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren de persoonsgegevens zolang dat voor het gebruik relevant is.

Gegevensbeveiliging
Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

Waar kun je terecht met vragen?
Heb je een vraag of wil je een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar info@parktriangel.nl. Je kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Volop speelvoorzieningen