Voorlopig ontwerp nieuwe school

Op de hoek van de Zuidelijke Rondweg met de Tweede Bloksweg komt een nieuw schoolgebouw voor CBS TOV. In dit gebouw komt ook ruimte voor kinderopvang en andere maatschappelijke voorzieningen.


Recent is het voorlopig ontwerp van het nieuwe gebouw goedgekeurd. In de volgende fase wordt het gebouw verder uitgewerkt. Denk hierbij aan inrichting en materialen. Het gebouw krijgt dus nog meer vorm en inhoud. De ingebruikname van het nieuwe gebouw staat gepland in augustus 2026.

Op deze impressie staat een eerste schets van het toekomstige gebouw en het schoolplein van de hand van Spring Architecten.