Start gemaakt met ontwerp sportzaal aan de Parklaan

Samen met architectenbureau Topos zijn we gestart met het ontwerp van de sportzaal aan de Parklaan. Dit gebouw komt te liggen tussen het hoofdgebouw van de Dick Brunaschool, CBS TOV en Quadrant en het tijdelijke schoolgebouw. In de sportzaal komen 2 gymzalen, ruimte voor Quadrant Kindercentra en ruimte voor een buurtcentrum met kantine. De ruimte voor Quadrant is extra ruimte op de bestaande ruimtes in het hoofdgebouw. De kantine is bedoeld voor het buurtcentrum en voor (sport)verenigingen die gebruik maken van de sportzaal.

Verkeer en parkeren heeft de aandacht

Een belangrijke opdracht bij het ontwerp van de sportzaal is het vinden van een oplossing voor de verkeersdrukte op de Parklaan en het tekort aan parkeerplekken. Vooral tijdens het brengen en halen van de kinderen speelt deze situatie. Daarom roepen we ouders op om de kinderen zoveel mogelijk met de fiets of lopend te brengen. Daarnaast gaan we zelf ook aan de slag en werken we samen met architectenbureau Topos, mobiliteitsadviesbureau Goudappel en GEM Park Triangel aan een oplossing. We willen hiervoor een veilige en duurzame oplossing, waarbij we ook het kenmerkende uiterlijk van Park Triangel behouden. In de eerste helft van 2024 verwachten we hier meer over te kunnen vertellen. Dan vragen we u ook graag om uw mening over het totale plan.

Architectenbureau Topos gaat met het ontwerp aan de slag

Zij hebben in oktober 2023 de aanbesteding gewonnen. Topos betrekt ook de partners van de kinderopvang (Quadrant) en het buurtcentrum tijdens het ontwerpproces. De partner voor het buurtcentrum is nog niet bekend. Hiervoor zijn we in gesprek met mogelijke partners. Tijdens het ontwerpproces blijven we u informeren via de pagina Uitbreiding maatschappelijke voorzieningen Parklaan.

Waddinxveen groeit hard

De voorzieningen moeten meegroeien met de groei van het aantal inwoners. We willen een passend en afwisselend aanbod van voorzieningen als sport, kunst, cultuur, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en ontmoeting. Dat helpt mee aan een plezierig thuis in Waddinxveen voor alle leeftijden. Hier zijn goede plekken en gebouwen voor nodig.