Oprichting stichting “thuis in de triangel’

Op Donderdag 23 februari jl hebben een aantal bewoners een handtekening gezet voor de oprichting van de Stichting “Thuis in de Triangel”.

De Stichting is een initiatief van een aantal wijkgenoten om de samenhorigheid en de gezelligheid te bevorderen. Zij wil evenementen organiseren voor verschilende doelgroepen die toegankelijk zijn voor alle wijkgenoten én voor overige bewoners van het dorp.

Voor meer informatie www.facebook.com/thuisindetriangel

Oprichting stichting “thuis in de triangel’