Aandacht voor betaalbaar wonen in Park Triangel

In Parkrijk, een van de buurten in Park Triangel, is gestart met de bouw van 30 sociale huurappartementen en 24 eengezinswoningen voor de middenhuur. Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen Woonpartners Midden Holland, BPD Woningfonds en BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. De start van de bouw werd gevierd door het leggen van de eerste steen op 16 juni. De betrokken partijen maken betaalbaar wonen mogelijk voor 54 huishoudens in Waddinxveen.
 
Wethouder Albert Kerssies van de gemeente Waddinxveen toont enthousiasme en zegt: "Een geschikte woning voor iedereen; dat is wat we willen voor iedereen in de gemeente Waddinxveen. Dit betekent dat we streven naar een goede woningmix. Deze nieuwe sociale huurwoningen en middenhuur woningen in Parkrijk zijn daarom een goede aanvulling."
 
Geen onderscheid tussen betaalbaar en vrije sector
Dankzij de architectuur in Engelse landschapstijl en de aanwezigheid van groene lanen, ervaar je in Parkrijk de geborgen sfeer van een dorp. Met name het vele groen wordt zeer gewaardeerd door de bewoners. Dankzij de inzet van Van Manen architecten zijn de sociale huurappartementen en de eengezinswoningen in het middensegment qua uiterlijk niet te onderscheiden van de koopwoningen in de vrije sector. Hierbij is duidelijk veel aandacht besteed aan kwaliteit, wat opvallend is in een tijd waarin de bouwkosten en financieringslasten toenemen en er minder geïnvesteerd wordt in betaalbare woningen, terwijl hier juist veel behoefte aan is.
 
24 betaalbare eengezinswoningen
Tak Lam, directeur van BPD Woningfonds, reageert hierop: "Een van de meest tastbare manieren waarop BPD zich inzet voor betaalbaar wonen is via het BPD Woningfonds. Dit fonds richt zich specifiek op de middenhuur. Wat wij als Woningfonds zo mooi vinden, is dat we op deze aantrekkelijke locatie in Waddinxveen 24 betaalbare en duurzame eengezinswoningen kunnen aanbieden. Daarnaast zijn de energielasten laag, wat aanzienlijk scheelt in de totale woonlasten."
 
30 sociale huurappartementen
Woonpartners Midden-Holland neemt 30 sociale huurappartementen Turn-key af van BPD, dit als vervolg op de samenwerking bij het Stationspark, ook een wijk in de Triangel. In deze tijden van hoge (bouw-) kosten moet Woonpartners Midden-Holland slim inkopen. Doordat het een repetitieproject is van BPD is het gelukt de kosten laag te houden en toch aan te sluiten bij de Engelse landschapsstijl. Door het ontwerp van Van Manen past deze nieuwbouw helemaal in de wijk. De bouw door aannemer Waal gaat voorspoedig. De oplevering van 10 tweekamerappartementen en 20 driekamerappartementen staat gepland voor begin volgend jaar. 
 
Merlien Welzijn, directeur bestuurder van Woonpartners Midden-Holland: "Waddinxveen groeit snel. Het is belangrijk dat ook de sociale woningbouw navenant meegroeit. Een aantrekkelijke wijk als Triangel moet toegankelijk zijn voor iedereen. Met de bouw van sociale huurwoningen leveren wij onze bijdrage. We zijn daarom erg blij met de 30 sociale huurwoningen in Park Triangel. Hier is het prettig wonen in een mooie groene wijk. Samen met de gemeente Waddinxveen en BPD staan wij ook in komende bouwfases klaar voor betaalbaar wonen."
 
Over Park Triangel
In Park Triangel komen in totaal circa 2.900 nieuwbouwwoningen. Het 1e huis is in 2014 opgeleverd, de laatste bewoners zullen rond 2028 hun intrek nemen. Met elkaar vormen de 9 buurten én het park een dorps geheel. Ontmoeten en spelen staan centraal. Bewoners parkeren de auto in de gezamenlijke binnenterreinen, waardoor er tussen de woningen ruimte ontstaat voor speelplekken en groen. Park Triangel is nog niet voltooid. Maar de ontwikkelaars en gemeente doen met elkaar één belofte: je woont hier vanaf dag één rustig en mooi. Park Triangel wordt buurtje voor buurtje gebouwd en opgeleverd. Op dit moment zijn nog enkele woningen te koop.