DEEL BASISONDERWIJS PARK TRIANGEL TIJDELIJK IN AANBOUW COENECOOP COLLEGE

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de aanbouw van het Coenecoop College vanaf augustus 2023 te gebruiken voor een deel van het basisonderwijs en eventueel de kinderopvang van Park Triangel. Deze tijdelijke oplossing is nodig totdat het permanente schoolgebouw in Park Triangel gebouwd is. Het permanente gebouw is naar verwachting in augustus 2026 klaar voor gebruik. De gemeenteraad neemt op 14 december 2022 een besluit over het voorstel van het college.

Meerdere mogelijkheden zijn onderzocht voor de periode dat het permanente schoolgebouw er nog niet is. In overleg met de schoolbesturen is gekozen voor het gebruiken van 10 leslokalen in de aanbouw van het Coenecoop College. Deze aanbouw is meteen beschikbaar na de oplevering van het nieuwe Coenecoop College in de zomer van 2023. Er is genoeg ruimte voor maximaal 10 groepen én eventueel voor kinderopvang. Ook zijn er 2 gymzalen bij de aanbouw en is er genoeg ruimte voor een schoolplein. De locatie is goed bereikbaar voor leerlingen en ouders. En de schoolbesturen kunnen zich vinden in deze oplossing.

 

Er moet een nieuw plan komen voor de bouw van het permanente schoolgebouw Park Triangel

Afgelopen zomer leverde de aanbesteding voor het bouwen van een permanent schoolgebouw met 8 lokalen, ruimte voor kinderopvang en een gymnastieklokaalgeen geldige aanbiedingen op. Dit betekende dat we niet konden starten met de bouw van het schoolgebouw. En dat er in augustus 2023 geen permanent schoolgebouw klaar is, zoals de planning was. De tijdelijke oplossing in de aanbouw van het Coenecoop College is nodig om de periode te overbruggen tot het permanente gebouw af is. In het eerste kwartaal van 2023 verwachten we dat er meer duidelijk is over de bouw van het permanente schoolgebouw.