In gebruik name tijdelijke schoolgebouw

Naast de Dick Brunaschool en de TOV aan de Parklaan is afgelopen maandag het tijdelijke schoolgebouw met 10 lokalen in gebruik genomen. De school mag dan tijdelijk zijn, de voorzieningen zijn uitstekend. Een prachtig interieur en een super tof schoolplein.  Voor de bouw van een aanvullend permanent schoolgebouw met 8 lokalen, ruimte voor kinderopvang en een gymnastieklokaal wordt in overleg met de schoolbesturen een nieuw plan gemaakt. Meer weten? Lees dan dit persbericht van de gemeente