Meer betaalbare, middeldure huurwoningen in Park Triangel

De gemeente Waddinxveen en gebiedsontwikkelaar BPD hebben in goede samenwerking overeenstemming bereikt om in Park Triangel in Waddinxveen veertig extra woningen in het betaalbare, middeldure segment te realiseren. "De woningmarkt staat onder druk, maar wonen moet betaalbaar en bereikbaar blijven voor iedereen", zegt Martijn Kortleven, wethouder van de gemeente Waddinxveen. ‘Deze middeldure huurwoningen kan BPD de komende jaren al in een van de nog te ontwikkelen deelplannen bouwen'.

"Mensen die teveel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig om een huis te kunnen kopen, dreigen tussen wal en schip te vallen", vertelt Peter Immers van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. "Om dit gat tussen sociale huur en vrije sector te dichten, heeft BPD het BPD Woningfonds opgericht. Hierdoor kunnen huishoudens met een middeninkomen makkelijker huren. Vanuit dit Woningfonds realiseren we ook de veertig extra woningen in het betaalbare middensegment in Park Triangel."

BPD Woningfonds
BPD Woningfonds is een woningfonds dat bestaat uit duurzame, betaalbare nieuwbouwhuurwoningen bestemd voor huishoudens met een middeninkomen - (her)starters, gezinnen en zelfstandig wonende ouderen. Het fonds beheert appartementen en eengezinswoningen in stedelijke omgevingen binnen en buiten de Randstad, met betaalbare huren - verreweg de meeste tussen 700 en 1.000 euro per maand. Daarmee bedient BPD de groeiende groep mensen die niet in aanmerking komt voor sociale én voor dure huur, of voor wie een koopwoning vooralsnog buiten bereik ligt.