Extra schoolcapaciteit in de wijk

Met de snelle groei van de wijk Triangel is er ook meer ruimte nodig voor leerlingen. Daarom wordt nu gebouwd aan een tijdelijke schoolvoorziening naast het huidige schoolgebouw van de Dick Brunaschool en de CBS TOV. Dit gebouw, naar een ontwerp van Topos Architecten (zie schetsimpressie), krijgt 10 lokalen en wordt vanaf augustus 2022 in gebruik genomen.
 
VOLGEND JAAR OOK EXTRA RUIMTE VOOR KINDEROPVANG EN GYMEN
Naast het tijdelijke gebouw dat maximaal 15 jaar wordt ingezet, komt er een schoolgebouw met 8 lokalen, een kinderopvang en een gymvoorziening. Architect van de nieuwbouw is Frencken Scholl Architecten, die ook het huidige schoolgebouw heeft ontworpen. Volgens planning is dit gebouw klaar voor het schooljaar 2023/2024. Ook de verbouwing van de drie lokalen in het bestaande hoofdgebouw voor CBS TOV is als het goed is in augustus 2023 klaar