Uitbreiding scholen en kinderopvang

De Dick Brunaschool en de cbs TOV krijgen er samen 18 lokalen bij! Bovendien komt er ook een gymnastieklokaal en extra ruimte voor de kinderopvang. Dat is goed nieuws voor de (toekomstige) bewoners van Park Triangel.


De gemeenteraad heeft afgelopen woensdag ingestemd met het nieuwe plan voor tijdelijke en permanente huisvesting op de twee kavels direct naast de huidige scholen (aan de zijde van het station). Met dit besluit wordt het probleem van het huidige en nog in de toekomst te verwachten ruimtetekort voor leerlingen opgelost.

Deels tijdelijk, deels permanent
Volgens de planning worden in augustus 2022 de eerste 10 tijdelijke lokalen in gebruik genomen. Een jaar later volgt de definitieve bebouwing van acht lokalen, het gymnastieklokaal en 350 m2 voor kinderopvang. Natuurlijk komt er ook extra ruimte voor spelen en fietsen.

Kerkstraat 13
Voor komend jaar is het huidige schoolgebouw niet helemaal voldoende om aan de snel groeiende leerlingaantallen te voldoen. Daarom wordt komend jaar ook het gebouw aan de Kerkstraat gebruikt.

Voortgang
Medewerkers van de gemeente werken samen met de schoolbesturen hard aan de verdere voorbereiding en uitvoering van de uitbreidingsplannen. Zodra bekend is welke instelling de kinderopvang gaat verzorgen, zullen zij ook bij dit overleg aansluiten.

Hieronder een schets van de locatie.

Gebouw 1 is een eerste versie van het ontwerp van de 10 tijdelijke lokalen. Gebouw 2 biedt ruimte aan het gymnastieklokaal en kinderopvang en op de plek van gebouw 3 komen acht permanente lokalen (van gebouwen 2 en 3 is nog geen architectonisch ontwerp). Gebouw 4 is het bestaande gebouw aan Parklaan 3 – 7.