Minder geluid van verkeer door maatregelen van gemeente en Provincie

Voor woonwijk Park Triangel nemen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen drie maatregelen om het geluid van het verkeer te verminderen. De maatregelen bestaan uit het plaatsen van twee geluidsschermen langs de N451 en A12 en het aanbrengen van fluisterasfalt op de Zuidelijke Rondweg. Hierdoor verminderen we de geluidsoverlast en verbeteren we de leefomgeving van de bewoners van woonwijk Park Triangel. Op dit moment bereiden we de drie maatregelen voor. De werkzaamheden voeren we in delen uit. 


Twee geluidsschermen passend in de omgeving en fluisterasfalt

De ontwerpen van de geluidsschermen stemmen we af op de directe omgeving; het natuur- en recreatiegebied de Vredenburghzone dat we de komende jaren aanleggen tussen de Zuidelijke Rondweg en de N451. In deze Vredenburghzone komt een hogere grondwal. Ook dit levert een bijdrage aan de vermindering van het geluid. Op de onderstaande kaart staan de locaties van de maatregelen.

 

Het geluidsscherm van Provincie Zuid-Holland komt langs de N451

Dit scherm komt in de bocht van de N451 (de weg die parallel loopt aan de A12 aan de kant van Park Triangel). Het scherm wordt 200 meter lang en 3,5 meter hoog. We verwachten de bouw in het tweede deel van 2021 te starten.

 

Het geluidsscherm van de gemeente Waddinxveen komt langs de A12

Op dit moment werken we hiervoor het plan uit. Deze zomer verwachten we meer te weten over de planning. Eind dit jaar willen we met de bouw starten.

 

Het fluisterasfalt leggen we aan op de Zuidelijke Rondweg

We doen dit in de buurt van de woonwijk. Fluisterasfalt is poreuzer dan asfalt dat we normaal gebruiken. De openingen in het asfalt zijn groter. Deze openingen nemen het rolgeluid van de banden op, waardoor het verkeer minder geluid verspreidt. We hopen deze werkzaamheden in de zomer van 2022 te starten.

 

Informatie plaatsen we op de website

Zodra we meer weten over de invulling en de planning, zetten we de informatie op www.waddinxveen.nl/geluidsschermen-triangel.