Villa-achtige appartementen voor Wonen in het Park

Centraal gelegen tussen de scholen en het station van Park Triangel komen twee kleine, zeer duurzaam uitgevoerde appartementengebouwen. Afgelopen week heeft ontwikkelaar De Langen & van den Berg Vastgoed de door Park Triangel uitgeschreven uitvraag voor dit gebied gewonnen met een gebouwontwerp van Zeinstra Veerbeek Architecten en een landschapsontwerp van Jos van de Lindeloof. Door de groene parkinrichting rondom de gebouwen en de daktuin op de half verdiepte parkeergarage mag met recht gesproken worden over Wonen in het Park.


Het plan bestaat uit twee exclusieve appartementengebouwen van elk 25 woningen op een half verdiepte parkeergarage waar het parklandschap overheen doorloopt. De gebouwen passen goed bij de voor Park Triangel zo kenmerkende Engelse landschapsstijl.

Naast architectuur speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij de planvorming. “We bouwen natuur-inclusief. Dat betekent dat we naast een hoogwaardige thermische schil en gebruik van duurzame installaties, zonnepanelen en natuurlijke materialen, bijvoorbeeld ook een groene daktuin realiseren die als een waterbuffersysteem fungeert. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. We willen actief bijdragen aan lokale biodiversiteit en natuurwaarden”, licht de ontwikkelaar toe.


Het bouwplan van De Langen & van den Berg Vastgoed B.V. is in samenwerking en met Zeinstra Veerbeek Architecten, landschapsarchitect Jos van de Lindeloof en makelaar TW3 tot stand gekomen.

De uitwerking van het voorlopig ontwerp wordt nu opgepakt. Rond de zomer verwacht men een definitief plan te kunnen presenteren.