Verplaatsing bomen Parklaan

GEM Park Triangel gaat in samenspraak met de gemeente Waddinxveen 18 lindes aan de Parklaan verplanten. De ondergrond is niet langer geschikt door werkzaamheden die in de omgeving uitgevoerd worden. Ook de groei van de bomen zorgt ervoor dat ze een andere plaats nodig hebben. Uit onderzoek van de Bomenwacht Nederland blijkt dat het herplanten van de bomen mogelijk is. Binnen een paar weken krijgen de bomen hun nieuwe plek. Wethouder Kirsten Schippers is blij dat dit kan "Het behouden van deze beeldbepalende bomen is belangrijk voor de gemeente. Groen doet een mens goed, zeker als het om zulke mooie bomen gaat."
 
Redden door te verplaatsen
De conditie van de bomen is goed genoeg om ze te verplaatsen, geeft Bomenwacht Nederland aan. Het herplanten zorgt ervoor dat de bomen behouden kunnen blijven. Het behoud van bomen is belangrijk voor zowel de gemeente als Park Triangel. Daarom hebben beide partijen besloten de bomen tussen de rotonde aan de Beijerincklaan en het medisch paviljoen, aan de zijde van het onbebouwde deel, zo snel mogelijk te verplaatsen.
 
Groen behouden voor de wijk
De prachtige lindes bepalen mede de uitstraling van de wijk. De gemeente en Park Triangel zochten dan ook naar plekken waar de bomen goed tot hun recht blijven komen in Park Triangel. De keuze is daarbij gevallen op het speelterrein naast het medisch paviljoen, de plek tussen het parkeiland en de scholen en de groene zone die in Parkrijk gerealiseerd gaat worden. Op de nieuwe definitieve locaties kunnen volwassen bomen de komende jaren rustig doorgroeien. We zorgen er natuurlijk voor dat door de verplaatsing geen schade ontstaat aan de bomen.
 
Herstel laanstructuur
Als de bouwontwikkeling het toe staat, onderzoekt de gemeente hoe ze de laanstructuur kan herstellen. Ze overweegt hierbij om op termijn de dubbele rij lindes aan de zijde van de bebouwing van Parksingel te splitsen naar beide zijdes. Op die manier blijft de entree van de wijk haar groene uitstraling houden.
 
Planning
We verwachten dat de werkzaamheden voor het verplaatsen van de bomen binnen enkele weken gebeurt.