Explosie op de bouwplaats

Afgelopen zondagavond is een magazijncontainer op de bouwplaats van aannemer Van Wijnen geëxplodeerd. De recherche heeft direct onderzoek gedaan naar de oorzaak. Vooralsnog is er geen uitsluitsel over de oorzaak. Zij vermoeden dat de in de container aanwezige gasflessen, die gebruikt worden bij het aansluiten van het leidingwerk op de bouwplaats, tot ontploffing zijn gekomen.

Aannemer Van Wijnen betreurt het voorval ten zeerste en heeft direct alle veiligheidsinstructies en procedures nagelopen. Zij verzekeren dat zij extra alert zijn op het opslaan van gasflessen op de juiste wijze ter voorkoming van verdere voorvallen.

Tevens kunnen wij (projectorganisatie Park Triangel) bevestigen dat Bouw & Woningtoezicht, net als hoofdconstructeur Van Rossum, uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen voor de woningen die nu in aanbouw zijn. Geconcludeerd wordt dat er geen reden is om te twijfelen aan de constructieve veiligheid van deze woningen.