Opening basisscholen en kinderopvang in Park Triangel

Half mei hebben de openbare basisschool Dick Brunaschool, de Christelijke basisschool TOV en Quadrant Kinderopvang de deuren van hun nieuwe gebouw in Park Triangel geopend. Ondanks taart en slingers is een grootse en feestelijke opening voorlopig uitgesteld in verband met Covid-19.

Het gebouw is open en kleurrijk. De inrichting prikkelt de fantasie en creativiteit. Een inspirerende omgeving die uitnodigt op ontdekking te gaan, te werken, leren, spelen en te ontmoeten. De twee basisscholen en de kinderopvang, afkomstig uit de Sperwerhoek en Zuidplas, delen de centrale entree en een grote gezamenlijke ruimte met verschillende zitjes: een hoge tafel met barkrukken, treinzitjes, chillhoekjes, zitplekken in de vensterbank of in een huisje. Ook is er een kookcafé. Het gebouw stimuleert de samenwerking tussen de scholen en de kinderopvang. Tegelijkertijd ondersteunt de inrichting maximaal de eigen opvoedkundige- en onderwijsvisie.

[voor een fotoreportage bekijk het fotoalbum onderaan de pagina]


Openbare basisschool Dick Bruna school

“De architecten van later, zijn de bouwers van nu.”

“Ik zie alleen maar blije kinderen die met plezier naar school gaan”, vertelt Jeroen van Kouwen, directeur van openbare basisschool Dick Bruna school. “Het is natuurlijk een beetje een rare tijd. We hebben hier tweeënhalf jaar naar toegewerkt en dan neem je het gebouw in gebruik zonder feestelijke opening. Dat is natuurlijk jammer. Het feestje houden de leerlingen, ouders en leerkrachten nog tegoed. Het is fijn dat we nu met de hele school niet meer verspreid zitten over verschillende locaties, maar samen in één gebouw. Het is een mooi en transparant gebouw. Kleurrijk en heel licht. Het licht binnen past zich automatisch aan aan de hoeveelheid daglicht en reageert op bewegingssensoren. Zeer comfortabel. Voor onze ruim 450 leerlingen willen we rust, regelmaat en structuur. Dat kunnen we hier bieden.

De uitstraling van onze school is warm en huiselijk. Ik vind vooral onze bibliotheek mooi. Heel gezellig, met boeken tot aan het plafond en een laddertje om erbij te kunnen. Echt een fijne plek. Alle klassen komen uit op het leerplein. Hier kunnen ze alleen of in een groepje een plekje zoeken om zelfstandig te werken. We hebben een podiumtrap voor presentaties en waar les gegeven kan worden. Bijzonder vind ik ook de loper van vier meter lang en anderhalve meter breed vol bouwmaterialen en blokkendozen. Dit is voor de groepen 1 en 2. De architect zei het al: ‘De architecten van later, zijn de bouwers van nu.’ En waarom zouden alleen peuters mogen bouwen? Dus ook voor de midden- en bovenbouw hebben we bouwplekken ingericht. Fijn is verder de inpandige gymzaal voor de groepen tot en met vier en die delen we met de andere school en de kinderopvang. In dit mooie gebouw kunnen we veel beter ons motto uitdragen: Samen dromen, durven en doen. We dromen groot, we beginnen klein. Wie zich veilig voelt, durft meer. En worden wie je bent.”

 

Christelijke basisschool TOV

“’Mag ik echt niet nog even blijven?’ Een mooi compliment uit de mond van een kind dat niet graag naar school gaat.”

De Christelijke basisschool TOV (Trots, Ontwikkeling & Verbinding) is vanuit Zuidplas verhuisd naar Park Triangel. Directeur Anke Fletterman: “Vier jaar geleden zijn we onze onderwijsvisie gaan herijken met als insteek: wat vraagt het onderwijs van de toekomst? Het was een intensieve zoektocht samen met een toegewijd team docenten. Hoe mooi is het nu om onze onderwijsvisie hier in dit nieuwe gebouw te laten landen. Met deze inrichting en indeling kunnen we veel beter onze onderwijsvisie uitdragen.

We gaan uit van gepersonaliseerd onderwijs voor meer motivatie en betrokkenheid van leerlingen die zelf verantwoordelijkheid nemen. De kinderen hebben een vaste stamgroep die past bij hun persoonlijke ontwikkeling. De leerlingen krijgen in kleine groepjes van zes tot acht kinderen instructie op poefjes in de klas en gaan daarna de leerstof alleen of met elkaar zelfstandig verwerken. Ze zoeken daarvoor een plekje in het gebouw waar ze prettig werken. In de vensterbank, aan de statafels, op de barkrukken, op de podiumtrap, op de grond, in de bibliotheek of in een stiltekamer. Per vak kun je dus in een ander groepje zitten. Want in het ene vak is het kind heel goed en het andere vak is moeilijker en heeft het kind meer uitleg nodig. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten. Je mag werken hoe je wilt en zijn wie je bent. In elk groep heeft het kind een andere rol en zo leer je mensvaardigheden. We zijn van huis uit een open Christelijke school met als basis normen en waarden, dus respect voor elkaar en omzien naar de ander. Maar we willen de kinderen ook in hun kracht zetten, zodat ze weten wat ze willen en kunnen, zodat ze sterk in hun schoenen staan en goed kunnen samenwerken. Onze school is kleurrijk, overzichtelijk en open. De sfeer huiselijk, laagdrempelig en informeel. De lokalen zijn klein, want er is geen klassikale les. En bij een grotere groep gebruiken we de podiumtrap. De lokalen hebben ook geen deuren om kennisuitwisseling en contact te  stimuleren. We hebben nu 260 leerlingen en kunnen nog groeien naar 300. Daarna werken we met een wachtlijst.”


Quadrant Kindercentra

“Vanaf dag één rennen de kleintjes naar binnen en gaan gelijk spelen. Ze voelen zich direct thuis.”

Kinderopvang Quadrant komt uit Zuidplas en is een kinderdagverblijf voor baby’s, dreumesen en peuters, maar verzorgt ook de buitenschoolse opvang in nauwe samenwerking met de twee scholen.  “Het nieuwe gebouw is echt een verademing”, vertelt clustermanager Lidewij Zwamborn. “Letterlijk. Het heeft een heerlijk klimaat, goede ventilatie en akoestiek, vloerverwarming en oogt warm en kleurrijk. Dat laatste is te danken aan meubelmaker De Beleving die zowel de scholen als het kinderdagverblijf heeft ingericht. Met twee medewerkers op de groep, is een goede indeling en inrichting de derde pedagogische medewerker. Het gebouw is open en transparant met veel glas met ook ramen op kruip- en peuterhoogte. Het gebouw nodigt uit om samen te werken met de twee scholen. Wat voor ons echt winst is, is dat wij ook de leerpleinen van de scholen mogen gebruiken en alle faciliteiten in de gemeenschappelijke hal bij de centrale entree van het gebouw, dus onder andere de treinzitjes, het huisje en de keuken.

Naast de aandacht voor het interieur is er ook veel aandacht besteed aan de inrichting van de schoolpleinen. Net als bij de speelplekken in het park van Park Triangel is er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Ons plein is helemaal ingericht op zintuiglijke beleving, bijvoorbeeld het blotevoetenpad, de wilgentenentunnel of ruisend riet voor baby’s. Ook zijn er hoogteverschillen gemaakt. Het is leuk. Van de ouders hoor ik terug dat hun kinderen helemaal niet hoeven te wennen. Vanaf dag één rennen de kleintjes naar binnen en gaan gelijk spelen. Ze voelen zich direct thuis.”

 

Bereikbaarheid en parkeren

Bij het openen van een nieuw gebouw moet altijd nog van alles ingeregeld worden. Binnen loopt inmiddels alles op rolletjes. Ook het openbaar gebied, dat is ingericht conform de daarvoor geldende uitgangspunten met plekken voor fiets, auto en kiss & ride, moet nog ingeregeld worden, net zoals dat binnen de school heeft plaatsgevonden. Nu het gebouw vol in gebruik is, wordt daarom bekeken of het buiten ook op rolletjes gaat lopen.

 

Fotografie: Martijn Bravenboer Fotografie