Werken aan een betere bereikbaarheid in de regio

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio, zijn gemeenten en provincie een aantal projecten gestart. Er zijn onder andere knelpunten op te lossen in Boskoop, Waddinxveen, N207 en Hazerswoude-Dorp.

 

Hieronder vind je informatie over de voor Park Triangel meest relevante projecten. Zie ook het andere bericht dat specifiek over een betere bereikbaarheid van Park Triangel gaat.

 

Project N207 Zuid

Het programma Beter Bereikbaar Gouwe richt zich op de wat langere termijn en op een groter gebied, het project N207-Zuid op de kortere termijn.

Met het project N207-Zuid werken gemeenten en provincie samen aan de verbetering van het wegennet en fietsroutes in Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Als we niets doen, wordt het de komende jaren steeds drukker op de wegen. Er zijn immers nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen in ontwikkeling: Triangel, Weidelanden, ’t Suyt en de Glasparel, de Greenport en het PCT-terrein. Meer informatie over het project N207-Zuid, vindt u hier.

 

Vredenburghlaan

De aanleg van de Vredenburghlaan is het eerste deel van het project N207-Zuid. Hier is vorig jaar mee gestart, als onderdeel van de randweg Waddinxveen. De Vredenburghlaan wordt naar verwachting medio 2021 geopend. Om de bouwwerkzaamheden aan de Vredenburghlaan te volgen kunt u ‘de Bouwapp’ downloaden. Meer informatie daarover en algemene informatie over dit project is te vinden op de website.

 

(Verlengde) Bentwoudlaan en Hazerswoude-Dorp

De andere twee delen zijn de aanleg van de (Verlengde) Bentwoudlaan en de verbetermaatregelen in Hazerswoude-Dorp. Aan het einde van dit jaar ligt het provinciaal bestemmingsplan voor de (Verlengde) Bentwoudlaan en de verbetermaatregelen in Hazerswoude-Dorp ter inzage. Je kunt hier dan op reageren. De aanleg is naar verwachting van 2023 tot 2025.

  

Denk mee over een idee nabij Triangel

Naast bovenstaande projecten is ook een idee nabij Triangel dat onderzocht wordt. Zie dit bericht.

 

Meer informatie:

Op de website van Beter Bereikbaar Gouwe vind je meer informatie.