Scholen & kinderopvang opgeleverd

Afgelopen donderdag zijn in het gezamenlijke middengebied (met kookeiland!) de sleutels van de nieuwbouw overhandigd door aannemer BM van Houwelingen aan (van links naar rechts) Jeroen van Kouwen (Dick Brunaschool), Anke Letterman (Koningin Beatrixschool) en Lidewij Zwamborn (Quadrant Kinderopvang).


De komende weken worden gebruikt om het gebouw in te richten en de buitenruimte af te maken. Zonder tegenbericht kunnen de leerlingen van de Dick Brunaschool, de Koningin Beatrixschool en de kinderen die gebruik maken van de kinderopvang Quadrant na de meivakantie starten op hun nieuwe plek.