Aanbesteding Scholenbouw Park Triangel afgerond

Na het doorlopen van de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure is de opdracht voor de bouw van de scholen, peuterspeelzaal, naschoolse opvang en kinderopvang in Park Triangel gegund aan aannemer BM van Houwelingen. 

De voorbereidingen voor de bouw starten na de zomervakantie. De ingebruikname van het nieuwe gebouw wordt verwacht rond de kerstvakantie 2019-2020.
 
Voor de ouders van de leerlingen van de scholen en geïnteresseerden in de kinderopvang, zal eind september 2018 een informatiebijeenkomst worden gehouden.