Platanen Zuidplaslaan naar Park Triangel

110 Platanen die nu langs de Zuidplaslaan staan, komen naar Park Triangel. Met de verplaatsing worden de prachtige, volwassen bomen niet alleen behoed voor kap, maar krijgt de Polderlaan in Park Triangel een extra mooie, volwassen uitstraling. Aan de Zuidplaslaan staan in totaal ongeveer 250 platanen waarvan dus 110 stuks verplant gaan worden. Dit zorgt ervaar dat de resterende bomen meer ruimte hebben voor groe

Bomen Tweede Bloksweg en Zuidelijke Rondweg
Langs de Tweede Bloksweg en de Zuidelijke Rondweg worden in verband met diverse werkzaamheden de komende tijd wel een aantal bomen gekapt. Omdat de gemeente het belangrijk vindt om zorgvuldig om te gaan met het bestaande bomenareaal zijn de bomen onderzocht op verplantbaarheid, maar daar is onder ander vanwege de geringe levensverwachting niet voor gekozen. In het beleidsplan ‘groenstructuur en groenbeleid 2016’ staat dat voor elke gekapte boom een boom wordt terug geplant. De nieuwe aanplant in Park Triangel zowel op het speeleiland als in de wijk zelf komt hier ruimschoots aan tegemoet.