Bewoners kiezen speelterreinen in De Rietkraag

Er komt niet alleen een groot park langs de Parklaan (dat in het voorjaar van 2016 grotendeels klaar is voor gebruik), ook in de buurtjes komen verschillende speelplekken. Zo worden begin 2016 de groenstrookjes bij het Park Triangel paviljoen en langs de Ganzerik ingericht. Voorjaar 2017 volgt ook het groenstrookje op de hoek Egelantier/Pioenroos. Graag betrekken we (toekomstige) bewoners en hun kinderen bij de keuze van de speeltoestellen op de speelterreinen Ganzerik en Pioenroos. Ook meedenken? Check deze pagina!