Inschrijven & Downloads

De inschrijving voor kavels 6, 7, 8, 9, 10 en 17 is inmiddels gesloten.

Ben je mogelijk geïnteresseerd in een van de kavels die op termijn in de verkoop komen, dan kun je je vrijblijvend laten registreren als belangstellende via onderstaand formulier.

Interesseformulier

 

Downloads 

Prijslijst vrije kavels

Stappenplan ‘Waar moet ik aan denken voor ik een kavel koop’

Concept addendum Beeldkwaliteitsplan ‘Tweede Bloksweg’

Concept algemene bepalingen levering bouwrijpe gronden Park Triangel

Verkavelingstekening ‘Tweede Bloksweg’

Kavelpaspoort 6

Kavelpaspoort 7

Kavelpaspoort 8

Kavelpaspoort 9

Kavelpaspoort 10

Kavelpaspoort 17

Concept ‘Optieovereenkomst’

Concept ‘Koopovereenkomst’

Concept ‘Bankgarantie’

Concept ‘Leveringsakte kavels 6 - 8’

Concept ‘Leveringsakte kavels 9-12’

Concept ‘Leveringsakte kavels 17’